Dodaj bezpłatne ogłoszenie

Linki sponsorowane

 

Promowane

 

Partnerzy

 
 
Główna >> Poprzednia strona >> Szczegóły ogłoszenia Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "oś Saska"

Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "oś Saska"


 PDF

Rodzaj: Oferuję

Tagi:   Członek Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej "oś Saska"Miasto/a:
 Warszawa
Członek Zarządu

Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Oś Saska” ogłasza konkurs

na stanowisko Członka Zarządu

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

Wymagania konieczne:

- preferowane ukończone studia wyższe techniczne lub ekonomiczne

- przy wyborze Członka Zarządu dopuszcza się wykształcenie średnie techniczne lub ekonomiczne przy spełnieniu warunku co najmniej 10 lat staż pracy, w tym minimum 5 lat na stanowisku kierowniczym

- znajomość prawa spółdzielczego, ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy o własności lokali oraz zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych

- doświadczenie oraz umiejętności organizatorskie i kierownicze, multizadaniowość

- umiejętność pracy pod presją czasu, orientacja na cel

- komunikatywność

- umiejętność pracy w zespole

- posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych

- korzystanie w pełni z praw publicznych

- niekaralność

- bardzo dobra znajomość pakietu Office: Word, Excel, Power PointAplikacja kandydatów powinna zawierać:

- życiorys (CV), informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres, telefon, e-mail)

- odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub szkoły średniej

- dokumenty, w szczególności świadectwa pracy potwierdzające wymagany staż pracy

- oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych

- oświadczenie o posiadaniu zdolności do czynności prawnych

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (wystawioną nie wcześniej niż 2 miesiące przed datą upływu terminu składania zgłoszeń)

- oświadczenie o nieprowadzeniu przeciw kandydatowi postępowań przez uprawnione organy lub sąd

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb postępowania kwalifikacyjnego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016r. poz. 922)Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyn i do kontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.W każdej aplikacji składanej przez osoby biorące udział w procesie rekrutacji prosimy o zamieszczenie nw. klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Oś Saska” z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Oś Saska” z siedzibą w Warszawie na poczet procesów rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości.Brak zamieszczenia w składanych dokumentach w/w klauzul uniemożliwia rozpatrzenie aplikacji.Aplikacje zawierające CV, list motywacyjny, kopię dokumentów stwierdzających kwalifikacje oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy składać jedynie w postaci elektronicznej na adres e-mail: os_saska@epoczta.pl do dnia 20.12.2017r.Zastrzegamy sobie możliwość odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje, które pozostają w Spółdzielni.
 

Reklama

 
Podziel się

Delicious  Facebook  Technorati  Digg  Google 
 

Regulamin | Polityka prywatności | Polityka cookies | Patnerzy
Copyright © 2010 - 2010 mazowieckatablica.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone.